Telecom ESS батерейны шийдэл

5G бааз станцын цахилгаан хангамжид тавигдах өндөр шаардлага, SUNTE New Energy нь хамгийн сайн харилцаа холбооны үйлчилгээнд зориулсан манай үндсэн үүр ба Bms технологи бүхий цахилгаан холбооны нөөц Ess шийдлүүдийн бүрэн шийдлийг санал болгож байна.