iSPACE

“Шинэ эрчим хүчний салбарын хамгийн шинэлэг компани байх”.Хамтарсан алсын хараа, агуу хүсэл тэмүүлэл, гүйцэтгэл, тууштай байдал, найдвартай түншүүдээр бид тэсвэр тэвчээрээр ялна.